Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oprava strechy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 26720374 | Kód: 248/2019/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2019\09\26
26.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\17
17.09.2019
26.10.2021 19:33:15