Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obchodná akadémia, Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 92080168 | Kód: 0157

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - 0157 Ostatné dokumenty
2018\11\09
09.11.2018
 Oznámenie o zmene č. 2 - 0157 Ostatné dokumenty
2018\11\02
02.11.2018
 Oznámenie o zmene Ostatné dokumenty
2018\10\29
29.10.2018
 Oznámenie o zmene Ostatné dokumenty
2018\10\29
29.10.2018
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\10\19
19.10.2018
26.10.2021 20:59:20