Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Zriadenie infekčnej izby na chirurgickom oddelení

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82027954 | Kód: VO_19 08

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Odkaz na zmluvu Ostatné dokumenty
2019\12\10
10.12.2019
 Report - Vytvorenie - Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Report - Dokumenty
2019\12\03
03.12.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - VO_19 08 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\12\03
03.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - VO_19 08 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\25
25.11.2019
 Čestné vyhlásenie Príloha
2019\11\25
25.11.2019
 predpokladaný súpis prác Príloha
2019\11\25
25.11.2019
 Predpokladany rozsah prac Príloha
2019\11\25
25.11.2019
 Návrh zmluvy Príloha
2019\11\25
25.11.2019
22.10.2021 11:49:01