Zriadenie infekčnej izby na chirurgickom oddelení

Zákazka s nízkou hodnotou | VO_19 08 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 02801, Trstená
Vyhodnocovanie ponúk

Zriadenie infekčnej izby na chirurgickom oddelení

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82027954 | Kód: VO_19 08

 Registrácia nového dodávateľa
 

30.11.2021 06:38:36