Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mrazená zelenina, zemiakové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 36142648 | Kód: 02/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 02/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\10\03
03.10.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 02/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\03
03.03.2021
26.10.2021 20:15:57