Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

IKT vybavenie pre projekt Robotika....a robot ti tyká

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 33691776 | Kód: 1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 1 Príloha
2020\09\30
30.09.2020
 Príloha - 1 Príloha
2020\09\30
30.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 1 Výzva na predloženie ponuky
2020\09\30
30.09.2020
18.10.2021 11:44:24