Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia PO

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76380183 | Kód: 7/2020IVO

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2020IVO Ostatné dokumenty
2020\05\11
11.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia PO - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\29
29.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia PO - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\29
29.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia PO - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\29
29.04.2020
26.10.2021 13:49:56