Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Liptovské múzeum v Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29779197 | Kód: 496/1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu_496_1 Ostatné dokumenty
2020\12\02
02.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu 491/1/opakovaná/oprava Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\29
29.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu 491/1/opakovaná Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
22.10.2021 12:25:27