Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Likvidácia spaľovacieho zariadenia Hoval GG7

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 93641680 | Kód: ŽP/2021/1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Likvidácia spaľovacieho zariadenia Hoval GG7 - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\14
14.06.2021
18.10.2021 11:54:07