Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovaním zdravotníckej starostlivosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90568197 | Kód: 33/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 33/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\16
16.12.2020
21.10.2021 06:46:51