Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

DSS Méta Martin - Sever - Prístavba výťahu, stavebné úpravy a zateplenie budovy - I. etapa Stavebné úpravy a zateplenie budovy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 90759397 | Kód: 1

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\28
28.09.2020
26.10.2021 20:53:41