Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Spotrebný materiál k podtlakovej terapii

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65301102 | Kód: 4/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 4/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\12
12.02.2020
17.10.2021 19:09:45