Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Prestavba očného a krčného pavilónu III. Etapa (3 NP + suterén)" v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 10589836 | Kód: I/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - I/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\01\31
31.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - I/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\08
08.07.2019
22.10.2021 12:40:02