Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Počítače a monitory pre potreby odborného vzdelávania

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 53222677 | Kód: SOŠMTP/211/2019-10

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Objednávka 2 Ostatné dokumenty
2019\12\04
04.12.2019
 Objednávka č. 1 Ostatné dokumenty
2019\12\04
04.12.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - SOŠMTP/211/2019-10 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\25
25.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - SOŠMTP/211/2019-10 Výzva na predloženie ponuky
2019\11\14
14.11.2019
26.10.2021 21:20:32