Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy objektu a prístavba - vyhotovenie projektovej dokumentácie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63246372 | Kód: 1/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\30
30.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\13
13.04.2021
26.10.2021 12:55:04