Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Olej a rastlinné tuky - opakovanie zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17833164 | Kód: 5/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia ponuky - Olej a rastlinné tuky Súťažné podklady
2019\06\14
14.06.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Olej a rastlinné tuky - opakovanie zákazky - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\06\14
14.06.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Olej a rastlinné tuky - opakovanie zákazky - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\06\14
14.06.2019
 Zápis z vyhodnotenia ponúk - Olej a rastlinné tuky - opakovanie zákazky Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\06\14
14.06.2019
26.10.2021 13:50:47