Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rôzne potravinárske výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 53388037 | Kód: 12/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 12/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\07\18
18.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 12/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\01
01.07.2019
17.10.2021 18:09:17