Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Odstránenie havarijného stavu autodielne-spevnené plochy(vyvolaná investícia)-stavebné práce na stavbe parkovísk

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57263229 | Kód: CPV-45223300-9

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zapis_z_vyhodnotenia_prieskumu_trhu___CPV452233009.pdf Ostatné dokumenty
2019\10\22
22.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - CPV-45223300-9 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\14
14.10.2019
22.10.2021 11:46:46