Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Výmena a dodávka podlahových krytín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39726100 | Kód: Q/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Q/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\01\31
31.01.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Q/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\04
04.10.2019
22.10.2021 13:01:02