Výmena a dodávka podlahových krytín

Zákazka s nízkou hodnotou | Q/2019 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23, Liptovský Mikuláš
Vyhodnocovanie ponúk

Výmena a dodávka podlahových krytín

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39726100 | Kód: Q/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

05.12.2021 09:57:26