Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

SOC (Security Operations Center) - dohľadové centrum, kybernetická bezpečnosť - opakovaná

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 17101242 | Kód: IT/2021/004

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - IT/2021/004 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\30
30.08.2021
21.10.2021 07:07:44