Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 41439133 | Kód: 0427

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia - 0427 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\10\16
16.10.2019
 Vyzva_na_predlozenie_ponuky - 0427 Súťažné podklady
2019\10\07
07.10.2019
22.10.2021 11:06:07