Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia sociálnych zariadení - havarijný stav

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84596540 | Kód: 2 SŠ 2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 OPRAVA - Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu Ostatné dokumenty
2020\04\21
21.04.2020
 NOVÁ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2 SŠ 2020 OPRAVA Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\08
08.04.2020
 NOVÁ Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2 SŠ 2020 OPRAVA Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\08
08.04.2020
 OPRAVA - NOVÝ Súťažné podklady - 2 SŠ 2020 Súťažné podklady
2020\04\08
08.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2 SŠ 2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\07
07.04.2020
26.10.2021 20:08:35