Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

MRAZENÉ VÝROBKY

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39664866 | Kód: A6-19

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Návrh rámcovej zmluvy Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 Vyhlásenie Príloha
2019\06\05
05.06.2019
 cenová ponuka Príloha
2019\06\05
05.06.2019
18.10.2021 11:12:12