Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

SPŠ stavebná, Žilina - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie I. a II. NP - BLOK A

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43266443 | Kód: 1/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - po autoremedúre - SPŠ stavebná, Žilina - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie I. a II. NP - BLOK A - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\19
19.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - po autoremedúre - SPŠ stavebná, Žilina - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie I. a II. NP - BLOK A - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\19
19.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2/2020 - po autoremedúre Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\19
19.10.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 2/2020 - autoremedúra Žiadosť o vysvetlenie
2020\10\14
14.10.2020
 Určenie komisie - 1/2020 Určenie komisie
2020\10\14
14.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\13
13.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - SPŠ stavebná, Žilina - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie I. a II. NP - BLOK A - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\13
13.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - SPŠ stavebná, Žilina - stavebné úpravy - modernizácia elektroinštalácie I. a II. NP - BLOK A - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\13
13.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 1/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\13
13.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\22
22.09.2020
18.10.2021 13:47:42