Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

POTRAVINY

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14269011 | Kód: A1-2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - A1-2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\06\14
14.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - A1-2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\27
27.05.2021
22.10.2021 12:10:19