Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

SOC (Security Operations Center)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 19701661 | Kód: IT/2021/002

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - SOC (Security Operations Center) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\06
06.05.2021
22.10.2021 11:03:17