Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99304594 | Kód: 19-1/2020/Lad

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o zrušení VO - výsledok vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2020\10\16
16.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 19-1/2020/Lad Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\16
16.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 19-1/2020/Lad Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
22.10.2021 12:28:26