Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin

Zákazka s nízkou hodnotou | 19-1/2020/Lad | Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, J.Mazúra 34, 03601, Martin
Vyhodnocovanie ponúk

Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99304594 | Kód: 19-1/2020/Lad

 Registrácia nového dodávateľa
 

28.11.2021 19:11:21