Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mlieko a mliečne výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57240647

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Mlieko a mliečne výrobky Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\05\12
12.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Mlieko a mliečne výrobky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\29
29.04.2020
17.10.2021 18:52:14