Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Komplex železo-sacharóza

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86261631 | Kód: L8/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - L8/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\02
02.12.2019
26.10.2021 14:35:08