Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Ovocie, zelenina, zemiaky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12829686 | Kód: 5

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Ovocie, zelenina, zemiaky - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\27
27.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 5 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\19
19.08.2020
22.10.2021 11:31:07