Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obchodná akadémia, Martin – stavebné úpravy kanalizačnej prípojky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 78529005 | Kód: 0157/2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 0157/2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2018\11\22
22.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 0157/2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\12
12.11.2018
22.10.2021 12:43:31