Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84624489 | Kód: 11/21

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 11/21 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\06\08
08.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 11/21 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\27
27.05.2021
22.10.2021 12:03:37