Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka pekárenského tovaru, čerstvého pečiva a cukrárskych výrobkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 50737702 | Kód: 66/2020/SOSCA17nov-13

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 66/2020/SOSCA17nov-13 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\22
22.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 66/2020/SOSCA17nov-13 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\13
13.10.2020
26.10.2021 14:11:41