Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Obstaranie regálov v rámci projektu s názvom "Rekonštrukcia časti depozitára histórie" (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69241064 | Kód: 2020ZNH003

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva Ostatné dokumenty
2020\10\21
21.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2020ZNH003 Ostatné dokumenty
2020\10\08
08.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2020ZNH003 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\16
16.09.2020
21.10.2021 07:16:52