Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu výťahu a bezbariérového vstupu do Liptovského múzea v Ružomberku

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 39498813 | Kód: 02/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 02/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\18
18.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 02/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\04
04.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 02/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\04
04.02.2020
17.10.2021 17:34:24