Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Ultrazvukový prístroj na operačnú sálu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75693352 | Kód: I/8-VO-1-12/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania - I/8-VO-1-12/2021 Ostatné dokumenty
2021\06\17
17.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - I/8-VO-1-12/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\06\04
04.06.2021
18.10.2021 11:49:49