Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Rôzne potraviny pre CSS Žarec - opakovaná zákazka 2

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 33386163 | Kód: 06/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 06/2020 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\05\07
07.05.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 06/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\27
27.04.2020
26.10.2021 19:48:23