Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Jazykové kurzy

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 25493000 | Kód: 7/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 7/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\25
25.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 7/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\12
12.11.2020
 Výzva na predkladanie ponúk a príloha č. 1 Príloha
2020\11\12
12.11.2020
22.10.2021 11:53:27