Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Oprava prístupovej a okolitej komunikácie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95937614 | Kód: 11/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Ostatné dokumenty
2019\11\07
07.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky Príloha
2019\10\28
28.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 11/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\28
28.10.2019
21.10.2021 06:17:00