Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Mliečne výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57973141 | Kód: 15/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 15/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\12\16
16.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 15/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\08
08.12.2020
22.10.2021 10:47:15