Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

"CSS Zákamenné - stavebné úpravy bezbariérového vstupu"- pracovisko Zákamenné 559/55

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40677598 | Kód: 03/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 03/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\14
14.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 03/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\03
03.10.2019
18.10.2021 13:05:54