Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Prístroj na vysokoprietokovú ventiláciu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 43762866 | Kód: ZTCA-4-2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Prístroj na vysokoprietokovú ventiláciu - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\05
05.11.2020
26.10.2021 14:16:51