Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod navrhovanou cyklotrasou Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica) – etapa Divinka – Považský Chlmec

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 87668187

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov po Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\25
25.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov po Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\22
22.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov po Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
26.10.2021 20:18:16