Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikácie II/584 v okrese Liptovský Mikuláš - Audit bezpečnosti pozemnej komunikácie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75966332

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikáci Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\02\25
25.02.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zvýšenie bezpečnosti pozemnej komunikáci Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\16
16.02.2021
21.10.2021 07:35:08