Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Náučný chodník v komunitnej záhrade CSS Zákamenné

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 24691961 | Kód: 02/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 02/2020 Ostatné dokumenty
2020\10\01
01.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 02/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\22
22.09.2020
21.10.2021 08:14:11