Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov a spotrebičov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34598324 | Kód: 15/2020/MH

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk - 15/2020/MH Zápisnica z otvárania ponúk
2020\09\07
07.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 15/2020/MH Výzva na predloženie ponuky
2020\08\14
14.08.2020
26.10.2021 14:32:09