Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy - zateplenie a výmena okien

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99391190 | Kód: 3/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 oprava výzvy - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\16
16.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 3/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\16
16.09.2020
17.10.2021 18:08:32