Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa

„Oprava strešnej krytiny a odkvapových systémov na budove CSS STUDIENKA, prístreškoch a garážach, oprava drevených podhľadov“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 95397787

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2019\10\02
02.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - „Oprava strešnej krytiny a odkvapových s Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\13
13.09.2019
18.10.2021 12:07:18